top of page

איכר ואשתו שוכבים לילה אחד,
לפתע שולח האיכר יד לחזה של אשתו
ואומר :"בחיי,אם אלה יכלו לתת חלב,
היינו יכולים להיפטר מהפרה".
לאחר מכן מעביר את היד על מפשעתה
ואומר :"בחיי,אם זה היה יכול להניב ביצים,
היינו יכולים להיפטר מהתרנגולת".
האישה בתגובה מעבירה יד על מפשעתו
ואומרת :בחיי,אם זה היה מסוגל לתפקד,
היינו יכולים להיפטר מאחיך !.

56.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page