top of page

איכר ואשתו שוכבים לילה אחד,

לפתע שולח האיכר יד לחזה של אשתו

ואומר :"בחיי,אם אלה יכלו לתת חלב,

היינו יכולים להיפטר מהפרה".

לאחר מכן מעביר את היד על מפשעתה

ואומר :"בחיי,אם זה היה יכול להניב ביצים,

היינו יכולים להיפטר מהתרנגולת".

האישה בתגובה מעבירה יד על מפשעתו

ואומרת :בחיי,אם זה היה מסוגל לתפקד,

היינו יכולים להיפטר מאחיך !.

56.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page