top of page

זוג מבוגרים יושבים נינוחים לארוחת הבוקר במלון. לפתע האשה קמה פתאום ומעיפה סטירה מצלצלת לבעלה.

הבעל בשוק לכמה שניות טובות ואז הוא שואל: למה זה היה?

האשה עונה: זה עבור 45 שנה של סקס גרוע !!

עוברות כמה שניות והבעל קם ומעיף סטירה מצלצלת לאשה.

האשה המומה וצועקת: למה זה היה ?

עונה לה הבעל: מאיפה לעזאזל את יודעת את ההבדל בין סקס טוב וסקס גרוע

FB_IMG_1569699322413 (3).jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page