top of page
נראת טוב

שתי פולניות יפות נפגשות.

אחת אומרת לשניה

"אוי את נראת טוב"

אומרת השניה לראשונה

חבל שאני "לא יכולה להגיד את זה  עליך"

אומרת הראשונה לשניה "למה את לא יודעת לשקר"

88.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page