top of page
כורדי על אופנים

כורדי  אחד רוכב על אופניים                 

פוגש אותו חבר שלו ושואל

מאיפה האופניים ? 

עונה הכורדי: יום אחד הלכתי

ברחוב,פתאום באה מולי בחורה

על אופניים. קפצה מהאופניים 

הורידה את הבגדים  ואמרה לי,

אתה יכול לקבל מה שאתה רוצה !! 

אז לקחתי את האופניים...

בחירה טובה, אומר החבר

הבגדים שלה בטח לא היו עולים עליך.

110.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page