top of page

אחד רואה מישהו בוכה בזעקות בבית קברות: למה הלכת ? למה אתה מת? למה השארת אותנו לסבול?
נגש אליו ואומר: סליחה אבל לא ראיתי אף פעם מישהו כואב כל כך בבית הקברות, מי קבור כאן , אביך ? הבן שלך ?
עונה לו האיש: לא, בעלה הראשון של אישתי.

10.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page