top of page
לבחור צד להסתובב

סטודנט צעיר שואל את הפרופסור שלו
לאנגלית מהי ההגדרה המדויקת של
המילה "דילמה"?
עונה לו הפרופסור..."הדרך הטובה ביותר
לענות,היא לשאול את השאלה הבאה...
דמיין לעצמך שאתה שוכב במיטה גדולה
ואישה יפה וערומה שוכבת בצד אחד שלך..
וגבר גיי וחמוד שוכב מצידך השני...עכשיו.
למי מהם אתה הולך להפנות את הגב
שלך?"...

71.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page