top of page
חוות דעת רפואית

בחור מגיע לרופא ואומר לו שיש לו

שלוש ביצים,

הרופא בודק ממשש ואומר לו :

אני מצטער אדוני אבל יש לך

רק שתיים,

האיש מתעקש שגדלה לו עוד ביצה ויש לו שלוש,

הרופא ממשיך לנגוע ולמשש ואומר לו שוב:

אני ממש מצטער,

אבל יש לך 2, אני סגור על הדעה שלי,

וזאת חוות דעתי.

האיש מסכים, מתלבש ויוצא מהקליניקה,

בדרך למטה הוא רואה חבר שלו שבא לרופא להיבדק

במה אתה חולה ? שואל החבר.

בכלום הוא עונה ,

"פשוט היה לי חצי שעה לשרוף

וחיפשתי מישהו שישחק לי בביצים."

48.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page