top of page

מרוקאי נכנס לבר ומבקש מהמוזג :"תן לי משהו משכר במיוחד,כדי שאוכל לשכוח את אישתי".

נתן לו המוזג משקה משכר במיוחד....

כעבור מספר דקות ראה את הגבר בוכה אבל מה זה בכי...

שאל אותו המוזג :"אח שלי מה קרה,למה אתה בוכה ככה....?

המרוקאי ענה לו :"במקום לשכוח את אישתי,"עכשיו אני רואה אותה כפול..."

106.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page