top of page

זוג זקנים רוצים לעשות סקס,אז

האישה מבקשת מהבעל לשים

קונדום"מה את פוחדת

להיכנס להיריון"?שואל הבעל,

"לא"עונה האישה,"שמעתי

שמביצים ישנות אפשר לחטוף

סלמונלה"!

FB_IMG_1596568078333 (1).jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page