top of page

זוג זקנים רוצים לעשות סקס,אז

האישה מבקשת מהבעל לשים

קונדום"מה את פוחדת

להיכנס להיריון"?שואל הבעל,

"לא"עונה האישה,"שמעתי

שמביצים ישנות אפשר לחטוף

סלמונלה"!

34.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page