top of page

זוג זקנים רוצים לעשות סקס,אז
האישה מבקשת מהבעל לשים
קונדום"מה את פוחדת
להיכנס להיריון"?שואל הבעל,
"לא"עונה האישה,"שמעתי
שמביצים ישנות אפשר לחטוף
סלמונלה"!

34.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page