זוג זקנים רוצים לעשות סקס,אז

האישה מבקשת מהבעל לשים

קונדום"מה את פוחדת

להיכנס להיריון"?שואל הבעל,

"לא"עונה האישה,"שמעתי

שמביצים ישנות אפשר לחטוף

סלמונלה"!

תמונהה.jpg
כלליות.jpg
כלליות.jpg