top of page
שירותים ציבורים

חרדי נכנס לשירותים ציבוריים ומשתין באסלות הפתוחות,

נעמד לידו כושי עם

איבר גדול בין הרגלים,

שואל אותו החרדי :

איך זה שאצלכם הכושים יש  כזה גדול ?

עונה לו הכושי: לאט ומוציאים מהר,

החרדי ממהר הביתה ומנסה עם אשתו

את מה שאמר לו הכושי

מתעצבנת האישה ואומרת  :

מה קרה היום אתה כמו כושי ?

61.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page