top of page

אישה אחת בגדה בבעלה עם 3 גברים

מרוקאי עירקי וכורדי !!!!!

יום אחד בעלה חוזר לבית שהיא עם שלושתם

מהר מאוד היא מכניסה אותם לשקים ושמה 

אותם במטבח. בעלה שואל?? מה זה??

קניות לשבת היא עונה!!

בעלה בועט בשק של המרוקאי ושומע

מממממממ

מה זה ???? הוא שואל שוב??

זה עז לשבת שיהיה בשר!!

בועט בשק של העירקי ושומע קוקוריקוווווו

מה זה הוא שוב שואל????

זה תרנגול שיהיה עוף לשבת!!!

בועט בשק של הכורדי ולא שומע כלום!!

לוקח תנופה ובועט יותר חזק

ושוב לא שומע כלום 

שוב פעם לוקח תנופה יותר גדולה 

ובועט בשק ממש חזקקקק

אז הכורדי צועק לו

דגים יא בן זונה דגים

77.jpg
מחפש בדיחה חדשה.png
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page