top of page

שוטר עוצר זקנה שנוהגת  מהר מידי.

גברתי את יודעת שנסעת

במהירות מאתיים קמ"ש ?.

אפשר לראות את רשיון

הנהיגה שלך בבקשה ?.

"אתם ממש בלתי נסבלים" אומרת הזקנה.

אתמול לקחתם לי אותו ועכשיו אתם מבקשים לראות אותו.

נסיעה מהירה
59.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page