top of page

אריה כולו נפוח מגאווה. בא אל הנמר ושואל : "תגיד מי מלך החיות? מי הכי גבר פה בג'ונגל?". הנמר עונה לו: "אתה". האריה מרוצה, הולך אל התנין ושואל: "מי מלך החיות בג'ונגל?". התנין עונה לו: "אתה!". האריה ממשיך להסתובב , בא אל הפיל ושואל: "מי מלך החיות הכי גבר?". הפיל מתעצבן על האריה, משכיב אותו על האדמה ו"קורע לו ת'צורה" במכות. כשסיים הפיל, קם האריה כולו חבול, ולוחש: "בסדר, אם אתה לא יודע את התשובה, אתה לא צריך להרביץ"...

126.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page