top of page
חלוקת הירושה

גבר גוסס בבית החולים קורא לאשתו ושלושת ילדיו.

אומר האב לבנו הבכור:

"לך מוטי, אני מעביר את

מגדלי היוקרה בקצה השכונה

ולך נאוה, בתי היקרה,

אני מעביר את כל בתי הדירות במרכז העיר,

לך אורי, בני הצעיר, שלו אני צופה עתיד גדול,

אני מעביר את כל בנייני המשרדים באזור התעשייה.

ולך אשתי היקרה והאהובה, שהיית לצדי 35 שנה,

אני מעביר את כל המלונות ובתי הנופש בקו החוף".

האחות ששומעת את השיחה,

פונה לאחר מכן לאישה בהתרשמות:

"וואוו, בעלך ממש עשיר! כמה נכסים יש לו.

אתם ממש ברי מזל!"

"עשיר?!", מגחכת האשה, "בעלי מחלק עיתונים!

אלו רק קווי חלוקה שהוא העביר אלינו"..

70.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page