top of page
תנועה לא נכונה

משה "אחי מה קרה לך ברגל ?"

רמי"אתמול עשיתי תנועה

לא נכונה עם הרגל

ומאז אני צולע "

משה "תיזהר עם הרגליים ,

אני לפני עשר שנים עשיתי תנועה לא נכונה

עם הרגל ועד היום אני סובל מזה !"

רמי "באמת ?,מה עשית ?"

משה "כרעתי ברך והצעתי נשואין"

45.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page