top of page

משה שרת , ראש הממשלה השני, היה ידוע בחיבתו לשפה העברית.

יום אחד ביקר בבסיס צבאי של ״תומכות לחימה״ ( כפי שזה נקרא היום) נפגש עם החיילות והתעניין בשלומן.

אחת החיילות , שידעה על חיבתו ובקיאותו בשפה העברית , אמרה לו : ״ הכל בסדר, אבל המפקדים לא מנשקים אותנו״

שאל אותה שרת : ״למה כוונתך?״

ענתה לו : ״הם לא נותנים לנו נשק״

ענה לה שרת : ״התכוונת לומר - הם לא מזיינים אותנו”

ענתה לו החיילת : ״את זה הם דווקא עושים״

85.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page