top of page

לילה אחד, משה ועליזה היו בדרכם הביתה מחתונה. בדרך עצר אותם שוטר.
"אתה יודע למה עצרתי אותך?" שואל השוטר.
"לא" עונה משה בתום לב.
"הנורה הימנית שלך שרופה" מסביר השוטר.
"אוי, אני ממש מצטער" עונה לו משה "בכלל לא שמתי לב. אני אחליף את זה דבר
ראשון על הבוקר".
"ידעתי שזה יקרה!" פתאום עליזה מתפרצת "אדוני השוטר, כבר לפני יומיים
אמרתי לו להחליף את הנורה הזאת!"
השוטר מביט במשה בחשדנות ומבקש את רישיון הנהיגה שלו.
"אדוני, הרישיון שלך פג תוקף" אומר השוטר.
"באמת?" הופתע משה "אוי, אני ממש מצטער. בכלל לא שמתי לב. אני אחדש אותו
תיכף ומיד!"
"אמרתי לך!" עליזה מתפרצת על משה "כבר לפני שבוע קיבלת מכתב ממשרד הרישוי
שנגמר לך הרשיון ולא חידשת!"
בשלב הזה, משה מאבד סבלנות "עליזה, תסתמי את הפה שלך כבר!"
עליזה משתתקת ומרכינה ראש במבוכה.
השוטר מסתכל עליה ושואל "גבירתי, האם בעלך תמיד מדבר אלייך ככה?!"
"לא" עונה עליזה "רק כשהוא שיכור"..............

40.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page