top of page

אישה נכנסה לחנות סקס ושואלת איפה הם מחזיקים את הוויברטורים.

המוכר מצביע על הקיר המזרחי.

האישה מתקרבת לקיר וסוקרת את המכשירים,עד שהיא נעצרת מול אחד אדום וגדול שמוצא חן בעיניה.

"כמה זה עולה?",היא שואלת."זה לא למכירה נשמה",עונה המוכר,"זה מטף".

72.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page