top of page

פולניה מדריכה את הנכד שלה

ואת אשתו איך להגיע לחדר 

בבית אבות....

היא אומרת לו אתה נכנס לבית אבות דוחף עם המרפק את הדלת... ממשיך ללכת פונה שמאלה,לוחץ על המעלית עם המרפק.... ממשיך, נכנס לחדר ושוב עם המרפק....

שואל אותה הנכד סבתא?.?

מה הקטע עם המרפק?...

הסבתא: "מה אתה מתכוון לבוא בלי מתנה"

פולניה בבית אבות
91.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page