גבר כועס מצלצל לקבלה
במלון:בואו לחדר שלי מהר!
רבתי עם אשתי והיא מאיימת
לקפוץ מהחלון...הפקידה:זה
ענין אישי שלכם לא בעיה של 
המלון.הגבר:אבל החלון לא
נפתח וזה כבר בעיה שלכם...

FB_IMG_1586280469054 (1).jpg
FB_IMG_1589511735086 (1).jpg
כלליות.jpg
כלליות.jpg