top of page
מחנה נודיסטים

אחד הצטרף למחנה נודיסטים.

הוא סיפר לאימו אבל היא

לא האמינה לו.

הוא שלח לה תמונה של

חצי הגוף העליון.

אחרי שבוע סבתא שלו ביקשה תמונה.

בטעות הוא שלח לה תמונה של חצי הגוף התחתון.

הוא לא התרגש במיוחד כי ידע שהראיה  שלה גרועה למדי.

אחרי שבוע קיבל מכתב מהסבתא :

"אני לא אוהבת את התסרוקת שלך.היא גורמת לאף

שלך להיראות גדול מידי.

85.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page