top of page

מדינת סודן.

הוציאה את הבול הראשון שלה,

שעליו התמונה של עומאר אל-בשיר 

לאחר זמן מה דיווחה המדינה כי יש בעיה עם הבול 

והוא כל הזמן נופל מהמעטפות.

עומאר אל-בשיר פנה לסגנו שיבדוק את העניין לעומקו.

אחרי יומיים חזר סגנו ואמר לעומאר אל-בשיר יא ראיס...

מצאתי את הבעיה, 

האנשים יורקים על הצד הלא נכון של הבול....

בול סודני
140.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page