כורדי נכנס לחנות מצנחים.

קונה מצנח ושואל את המוכר איך זה עובד ?.

המוכר מסביר לו ששלוש שניות אחרי שהוא 

קופץ מהמטוס,צריך למשוך בלולאה הצהובה

והמצנח נפתח.

ואם הוא לא נפתח - שואל הכורדי.

עונה לו המוכר :

תמשוך את הלולאה האדומה ואז המצנח

הרזרבי יפתח.

ואם גם זה לא יפתח ? שואל הכורדי.

המוכר עונה לו :

תבוא לכאן אני אחליף לך.........

תמונהה.jpg
כלליות.jpg
כלליות.jpg