top of page

המורה אמרה שמבחינה מעשית לוויתן לא יכול לבלוע אדם,
כיוון שלמרות גודלו העצום, הגרון שלו קטן.
הילדה הקטנה הזכירה שיונה הנביא נבלע ע"י לוויתן.
המורה המתוסכלת חזרה ואמרה שוב שלוויתן לא יכול
לבלוע אדם, זה בלתי אפשרי באופן מעשי .

הילדה הקטנה אמרה: "כשאני אגיע לגן-עדן, אשאל את יונה
הנביא אם זה נכון ."
"ומה יהיה אם תגלי שיונה הגיע לגיהינום ?" שאלה המורה.
"אז את תשאלי אותו", ענתה הקטנה.

58.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page