top of page

הומו צעיר מתקשר לאמו הפולניה: "אמא, יש לי בשורות טובות. אני יודע כמה צער ובושה גרמה לך העובדה שאני הומו, ולכן התחלתי לצאת עם נשים. יש לי חברה חדשה ומאוד נחמדה, שאני שוקל להתחתן איתה!" "זה נהדר!", אומרת הפולניה, "מאיפה היא?" "היא עולה חדשה", משיב הבן, "שמה שריל היא בת למהגרים שחומי עור". "תגיד לי בחור צעיר", נוזפת האם, "מה היה רע ברופא הנחמד שיצאת איתו בשנה שעברה ?"...

151.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page