top of page

איש עסקים ניהל רומן עם איטלקיה בעת שהותו ברומא. לילה אחד, ערב חזרתו ארצה, בישרה לו שהיא בהריון ממנו. "אני אעזור לך כלכלית עם הילד", הבטיח איש העסקים, "אבל אני חוזר לישראל ואסור שאשתי תדע על זה!"
האיטלקיה הסכימה, והשניים סיכמו שכאשר הילד ייוולד, האיטלקיה תשלח לו גלויה אנונימית עם מילה אחת: "ספגטי", והוא יתחיל לשלוח לה כסף.
כעבור 9 חודשים פונה אשתו של איש העסקים לבעלה ואומרת: "מותק, קיבלת גלויה מאוד מוזרה היום!"
הגבר לוקח את הגלויה וכמעט מתעלף. בגלויה היה כתוב:
"ספגטי, ועוד ספגטי ועוד ספגטי. שניים עם כדורי בשר, אחד בלי... צריך הרבה רוטב!"

134.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page