top of page

זוג צעיר מתחתן ונוסע לירח דבש.
בלילה כשהם שוכבים בחושך במיטה
מעז הבעל הצעיר ושואל את אשתו:
"כמה גברים היו לך לפני?"
משתרר שקט של כמה שניות ארוכות,
ולאחר מכן הבעל פונה לאשתו ושואל:
"האם פגעתי בך, יקירה?"
"לא", היא משיבה, "אני עוד סופרת."

67.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page