top of page
לצאת מהכיתה

מורה בכיתה שומעת נוד חזק,

שנשמע בכיתה.

המורה אומרת מי שתקע

את הנוד שיקום מיד וייצא מהכיתה,

רועי קם ויוצא מהכיתה ,

בחוץ הוא פוגש מורה אחרת והיא

שואלת אותו למה הוא מסתובב חופשי ?

עונה לה רועי  שמורה הוציאה אותי מהכיתה,

שואלת אותה מורה  למה ?

עונה לה רועי  : תקעתי 3 נודים מה זה מסריחים

והיא החליטה שאני

אלך לנשום אוויר צח בחוץ

בעוד הם סובלים בפנים מהריח.

94.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page