top of page

נער סקוטי אחד התרגש לקראת רכישת

החצאית הראשונה שלו.

הוא הלך אל החייט,

בחר בד וביקש שיתפור לו

חצאית וגם זוג תחתונים תואם.
כעבור יומיים התקשר החייט שההזמנה מוכנה.

הנער מיהר לקחת את החצאית והתחתונים 

והחייט נתן לו גם את שאריות הבד שנותרו לו,

באורך מטר וחצי.
הנער הנלהב מיהר לביתו למדוד את החצאית,

אך שכח ללבוש את התחתונים.

בהתרגשות, רץ לבקר את ידידתו הגרה בשכנות

ולהראות לה את הבגד החגיגי.
"יפה מאוד!", הגיבה הידידה.
"חכי שתראי מה יש לי מתחת!",

חייך הנער והרים את חצאיתו,

מבלי לדעת שהוא חושף את מבושיו.
הידידה ההמומה כיסתה את פיה בידיה,

וכמעט התעלפה כשהנער אמר בשמחה:

"אם את אוהבת את הדוגמא,

יש לי עוד מטר וחצי מזה אצלי בבית"...

נער סקוטי
103.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page