top of page
חתונה לבת משפחה

זוג זקנים שמתגורר

בבית אבות הוזמן לחתונה

של בת אחד הקרובים שלהם,

האישה הזקנה מתרחקת

לרגע מבעלה ומחליטה שהיא

רוצה קצת להתפרע הפעם הזאת שאולי לא יהיו לה עוד

הרבה פעמים,

יושבת בבר האולם ,תופסת וויסקי בפעם הראשונה בחייה

ולוגמת כחצי כוס,

מוזר אומרת האישה הזקנה למוזג, 

יש לזה טעם כמו של התרופה שבעלי לוקח כבר 30 שנה.

26.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page