top of page

גבר  אחד קיבל לעבודה טלפון  מהשכנה הבלונדינית שלו:

"תגיד , אתה אוהב  סקס בשלישיה ?"

"בטח !!! קפץ  הגבר בשמחה.

השכנה :"רוץ מהר לאישתך הביתה - אולי תספיק....

סקס בשלישיה
29.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page