top of page

שלושה גברים הולכים לבקש עזרה מרופא אליל:

אלכוהוליסט, מעשן כפייתי, והומו שרוצה להיות סטרייט.

באתם למקום הנכון אומר להם הרופא. מערבב כמה צמחים ונותן לכל אחד מהגברים לשתות. מעכשיו כל אחד ניגמל מההתמכרות שלו, אומר החשמן. אבל תזהרו: מי שייפול שוב להרגלים הרעים שלו ימות במקום.

למחרת מת האלכוהוליסט אחרי שלא יכל לעמוד בפיתוי וירד על בקבוק וויסקי.

ההומו והמעשן שנשארו בחיים, הולכים להלוויה שלו כשפתאום קולט המעשן בדל סיגריה על המדרכה, עוצר ובוהה בו ממושכות.

"זהירות" אומר לו ההומו. אם אתה מתכופף להרים ת'סיגריה זה הסוף של שנינו...

51.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page