top of page

בעל חוזר הביתה ורואה תחתונים של גבר

על הרצפה.

הוא צועק על אשתו : "אני רוצה לדעת מי זה היה - יוסי?שאול?משה???"

עונה לו האישה : "אתה לא חושב שיש לי גם חברים משלי?!"

רוצה לדעת
151.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page