top of page

זוג זקנים החליטו לשחזר את איפה הם עשו את הסקס הראשון שלהם.

אז הבעל אמר לאישתו פעם ראשונה שלנו שעשינו סקס זה היה על הגדר בגבול של סוריה לפני 60 שנה. מה את אומרת לפני שאנחנו מחזירים את נשמתנו לשמיים לעשות את זה שוב פעם על הגדר בגבול בסוריה?

האישה זורמת ואומרת יאאלה מזמן לא היה לנו סקס אז קדימה זורמת, נסעו הזוג זקנים לגבול, הזקן בלע ויאגרה ישר שם את אישתו על הגדר והתחיל לתת בראש, ואישתו הזקנה כל הסקס מתחילה לרעוד ולצעוק והזקן אומר לעצמו בראש וואלה אני בגיל 80 עדיין תותח, אחרי שגמר אז הוא שאל את אישתו תגידי איך לפני 60 שנה לא רעדת וצעקת ככה?

אז אישתו אמרה לו כפרה לפני 60 שנה הגדר לא הייתה חשמלית...

52.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page