top of page
ניגשת לבחינה

בוחן שם לך שבבחינה יושבת בלונדינית בשורה הראשונה 

וזורקת מטבע לאוויר.
הוא שואל אותה,

"למה את עושה את זה?"
"כדי להחליט איזה תשובה לסמן", היא משיבה לו.
אחרי זמן מה, הוא שם לב שהיא סיימה את הבחינה.

אך להפתעתו הרבה היא

ממשיכה לזרוק את המטבע.
הוא ניגש אליה ושואל, 

"עד עכשיו הבנתי למה הטלת מטבע, בחרת את התשובה שתסמני

לפי המטבע ,

אבל מה את עושה עכשיו?"

"טיפשון שכמוך", משיבה הבלונדינית,

"אתה לא חושב שאני צריכה לבדוק את התשובות..."

56.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page