שוטר תנועה עוצר רכב על דיבור בסלולרי

השוטר :  דיברת ברכב באמצע  נהיגה

אומר לו הנהג :לא דיברתי רק הקשבתי

השוטר : תוכיח שרק הקשבת ולא דיברת

הנהג : הנה תשמע זו אשתי על הקו,נראה אותך משחיל מילה

תמונהה.jpg
כלליות.jpg
כלליות.jpg