top of page

גברת לוי גילתה כי מכונת הכביסה שלה
התקלקלה. היא התקשרה לטכנאי והזמינה
אותו לבוא ביום המחרת. "אני אהיה
בעבודה", אמרה לו, "אבל אשאיר לך מפתח
מתחת לדלת. תתקן, תשאיר לי את החשבון
ואשלח לך המחאה".
"יש עוד דבר חשוב שתדע", הוסיפה הגברת,
"יש לי בבית כלב אמסטף גדול בשם קילר.
הוא לא יפריע לך ולא יתקרב אליך. אבל
יש לי גם תוכי, וזה חשוב מאוד: לא משנה
מה, בשום אופן אל תדבר ולו מילה עם
התוכי!"
למחרת הגיע הטכנאי. הכלב "קילר" באמת
רק רבץ לו בפינה ולא זז. לעומתו, התוכי
לכל אורך שהותו בבית לא הפסיק לקלל
אותו, לצעוק עליו ולשגע אותו...
כשסיים לתקן ועמד ללכת, לא יכול היה
להתאפק יותר וצעק לעברו: "חתיכת ציפור
מטומטמת, אולי תסתום כבר?"
התוכי, בתגובה, רק אמר:
"קילר, תפוס אותו" !!!

87.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page