top of page

 מורה שואלת את התלמידים. אילו סוגי כדורים הם מכירים ולמה הם מסייעים? תלמיד ראשון עונה אקמול לכאבי ראש ויאגרה לשילשולים,מה הקשר מתפלא המורה.התלמיד עונה בלילה שמעתי את אמא אומרת לאבא תקח ויאגרה שהחרא הזה יתקשה כבר.

10.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page