top of page
בן ממשיך

שבוע לאחר שהצטרף הבן למשרדו של האב,

אמר בגאווה לאביו: "הצלחתי לסגור תיק שהיה פתוח במשך

עשרים שנה."

השיב לו האב:

"אם היית קצת יותר חכם,

יכולת גם אתה להתפרנס

עוד עשרים שנה מהתיק

הזה...

137.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page