שבוע לאחר שהצטרף הבן למשרדו של האב,

אמר בגאווה לאביו: "הצלחתי לסגור תיק שהיה פתוח במשך

עשרים שנה."

השיב לו האב:

"אם היית קצת יותר חכם,

יכולת גם אתה להתפרנס

עוד עשרים שנה מהתיק

הזה...

FB_IMG_1586280469054 (1).jpg
FB_IMG_1587911240118 (1).jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
כלליות.jpg