top of page

שני חברים משוחחים על חופשת קיץ.

אומר שלמה:"הגיע הזמן לצאת לחופשה.אבל השנה אעשה אחרת מאשר בשנים קודמות"

חיים:"למה אתה מתכוון?"

שלמה:"בעבר,תמיד הקשבתי לעצתך:לפני שלוש שנים,אמרת לי לצאת לאילת,יצאתי לאילת -

ואשתי נכנסה להריון.

לפני שנתיים,הצעת לי לצאת לתורכיה.יצאתי לתורכיה -

והיא שוב נכנסה להריון.

בשנה שעברה,המלצת על רודוס ויצאתי

לרודוס.כמובן - אשתי נכנסה להריון"

חיים:"אז מה אתה מתכוון לעשות השנה?"

שלמה:"הפעם אני לוקח את אשתי איתי!!!"

לצאת לחופשה
123.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page