top of page

שני חברים משוחחים על חופשת קיץ.
אומר שלמה:"הגיע הזמן לצאת לחופשה.אבל השנה אעשה אחרת מאשר בשנים קודמות"
חיים:"למה אתה מתכוון?"
שלמה:"בעבר,תמיד הקשבתי לעצתך:לפני שלוש שנים,אמרת לי לצאת לאילת,יצאתי לאילת -
ואשתי נכנסה להריון.
לפני שנתיים,הצעת לי לצאת לתורכיה.יצאתי לתורכיה -
והיא שוב נכנסה להריון.
בשנה שעברה,המלצת על רודוס ויצאתי
לרודוס.כמובן - אשתי נכנסה להריון"
חיים:"אז מה אתה מתכוון לעשות השנה?"
שלמה:"הפעם אני לוקח את אשתי איתי!!!"

לצאת לחופשה
123.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page