top of page

אחת שואלת את השכנה שלה:

"תגידי,מה קרה לא הרגשת טוב אתמול?

ראיתי את הרופא יוצא מהדירה שלך,באמצע הלילה..."

עונה השכנה:"למה?כשיצאו מאצלך חיילים בלילה,שאלתי אותך אם פרצה מלחמה?

26.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page