top of page
מחוסר עבודה

איש מחוסר עבודה החליט

לשים קץ לחייו. 

נעמד על גשר ומתכנן לקפוץ

לתוך נהר,

ניגשת אליו אישה זקנה מאוד

ושואלת אותו "בן כמה אתה?"

"בן 32" עונה האיש.

"ואתה לא חס על חייך?"

שואלת הזקנה אין לי מזל עונה

האיש,

אני מכשפה אומרת הזקנה,

אם תשכב איתי הלילה, אני מבטיחה לך

שאתה תהיה עשיר. 

החליט האיש כי זו עסקה טובה ושכב עם הזקנה.

למחרת בבוקר אמר האיש לזקנה

"אני קיימתי את הבטחתי,עכשיו תורך לקיים את הבטחתך".

אמרה הזקנה בתור אדם בן 32,

אתה לא חושב שהגיע הזמן שתפסיק

להאמין במכשפות ?

90.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page