top of page
צנצנת בדיקה

זקן בן 85 מגיע למרפאה

ובמסגרת הבדיקות הכלליות עליו

לבצע בדיקת זרע. 

הרופא נותן לו צנצנת

ומבקש כי יחזור למחרת עם הדגימה.

למחרת, חוזר הזקן ומגיש לרופא הנדהם

צנצנת ריקה כביום

היוולדה.

"מה קרה ?" מתפלא הרופא.

"תראה דוקטור," נבוך הזקן "ניסיתי ביד ימין. ניסיתי ביד

שמאל וגם לא הלך. 

ביקשתי מאישתי שתעזור.

היא ניסתה ביד ימין. ניסתה ביד

שמאל ולא הלך.

היא אפילו ניסתה בפה. עם שיניים, בלי

שיניים וכלום.

לאחר מכן ביקשנו מהשכן,

הוא בחור בריא וחסון וגם הוא לא

הצליח."

"ביקשתם עזרה מהשכן ?" נזעק הרופא.

"כן," נאנח הזקן, "אבל בכל צורה שלא ניסינו לא הצלחנו

לפתוח את הצנצנת המחורבנת הזו." 

92.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page