top of page

אשה גילתה בוקר אחד שהטלוויזיה הענקית שבסלון לא עובדת. היא הזמינה טכנאי, שהחל לתקן את התקלה. בדיוק כשסיים, נשמע קול מפתח במנעול הדלת.
"מהר!", נבהלה האישה, "זה בעלי והוא קנאי בטירוף. לא יעניין אותו מי אתה, הוא יחסל אותך. אתה חייב להתחבא!"
בלית ברירה, קפץ הטכנאי והתחבא מאחורי שידת הטלוויזיה. הבעל נכנס, התיישב מול הטלוויזיה והחל לצפות במשחק כדורגל.
החום והמחנק במחבוא שיגעו את הטכנאי, עד שלא יכול היה לסבול זאת יותר. הוא פשוט יצא מאחורי הטלוויזיה, חצה את החדר ויצא מהדלת.
הבעל ההמום הביט בטלוויזיה, הביט באשתו, הביט לעבר הדלת ואמר: "מוזר, לא ראיתי שהשופט הרחיק את הבחור הזה מהמגרש"...

27.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page