אחד מתקשר לאשתו הביתה.

אומר לה : תדליקי את הדוד,

אני רוצה מים חמים אששש

ומנתק,חבר שלו מסתכל עליו

אומר לו : אתה גבר,גבררררר

הוא אומר לו,נראה לך

שאני אעשה כלים במים קרים

תמונהה.jpg
כלליות.jpg
כלליות.jpg