top of page

אישה אחת הייתה בוגדת קבוע בבעלה עם השכן בשעות הצהריים

כשבעלה נמצא בעבודה.

יום אחד חזר בעלה הביתה

מוקדם והפתיע אותה

עם השכן.

האישה שאלה אותו,

"מה אתה עושה כל כך מוקדם בבית."

הגבר עונה, "מה את עושה

עם השכן במיטה???"

האישה, "אל תחליף נושא..."

קבוע עם השכן
39.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page