קוסם הומו ועוד אדם

בגיל ה - 40 נכנסו לסאונה.

שואל האדם את הקוסם

נראה אותך עושה קסם בלי בגדים,עכשיו.

אומר הקוסם תסתכל על הקיר ובא מאחריו,

אתה מרגיש משהו.

זה לא חוכמה אומר האיש

משיב הקוסם"רואה ,בלי ידים"

תמונהה.jpg
כלליות.jpg
כלליות.jpg