top of page
דיילת בהיסטריה

בטיסה אחת עבדה דיילת חדשה., כחצי שעה אחרי ההמראה

היא נכנסה בהיסטריה

לתא הטייס ואמרה:

"יש כאן אדם שטוען שאנו עוברים מעל הכפר שלו, והוא מתעקש לצאת". 

שאל הטייס: "זה אחד שיושב בכסא גלגלים עם ידיים ורגליים

שבורות ומחובר למכונת הנשמה". 

הדיילת ענתה לו: "כן!". 

הטייס השיב לה: "זה בסדר, הוא תמיד יוצא כאן".

תמונהה.jpg
34.jpg
כלליות.jpg
bottom of page