top of page
מטאטא בבית

אמא שראתה שביתה הקטנה כול היום

מסתובבת עם מטאטא בבית.

אמרה לה שתפסיק שלא יהיה לה מחלת

המטאטא.

עברו השנים והילדה היתבגרה .

בביקור הראשון אצל הגניקולוג 

אמרה הילדה שיש לה מחלת המטאטא,

הרופא אמר זה מחלה שאני לא מכיר.

איך את יודעת על קיומה.

אמרה הנערה

"יש לי שערות באיבר המין בגלל זה"

אמר הגניקולוג גם לנו הגברים יש שערות

באיבר המין .

"אצלכם זה יותר חמור,אצלכם  

כבר גדל המטאטא"אמרה הנערה

58.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page