top of page
ועדת מיון

שני אנשים מתים ומגיעים

לועדת המיון בשמיים.

אומרים לראשון,

"אתה אמור ללכת לגיהנום

אבל בגלל שהיית נשוי לפולניה,

לא ניתן לך לעבור גיהנום פעמיים, לכן אתה הולך לגן עדן!"

האיש השמח נכנס בשער גן העדן עם

חיוך מאוזן לאוזן.

עוברים לשני אומרים לו, "אתה הולך לגיהנום!"

מתלונן האיש ומספר, "אני סבלתי יותר מהקודם,

אחרי שהתגרשתי מאישתי הפולניה,

התחתנתי עם עוד פולניה! עכשיו אני רוצה ללכת

לגן עדן."

"אנחנו מצטערים", הם אומרים, "אבל טיפשים

לא הולכים לגן עדן…"

יללחיצה

94.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page